"POLİQLOT" ELEKTRON LÜĞƏTLƏR SİSTEMİ
........................................................................................................................

Bu lüğətlər sisteminə Azərbaycan-İngilis,İngilis-Azərbaycan, Azərbaycan-Rus,
Rus-Azərbaycan lüğətləri və İngilis, Alman, Fransiz dillərindən Azərbaycan dilinə və Azərbaycan dilindən Fransiz dilinə məktəb proqramı çərçivəsində tərcümələr etmək üçün nəzərdə tutulan lüğətlər daxil edilmişdir.

........................................................................................................................

Ümumiyyətlə, "Poliqlot" elektron lüğətlər sistemində 200 minə yaxın söz və ifadə istifadə olunmuşdur. Sistemin proqram təminatı bazası Azərbaycan əlifbasının standartını tam dəstəkləyir və uyğun yaradılmışdır.

........................................................................................................................

Üç dilli (Azərbaycan, Rus və İngilis) istifadəçi interfeysinə malikdir.

“Poliqlot" elektron lüğətlər sisteminə xarici dillərin öyrənilməsini asanlaşdirmaq xüsusi öyrədici oyun proqramları da daxil edilmişdir.


........................................................................................................................

İstifadə edilmiş lüğətlər
Poliqlot : Windows versiyası
FORUM

İstifadə edilmiş fontlar:
Arial
Arial Unicode MS